Người nhà Chủ tịch HĐQT Xây dựng Lương Tài (LUT) đã hoàn tất thoái vốn gần 30% vốn

Người nhà chủ tịch HĐQT LUT đã bán ra thành công toàn bộ gần 1,4 triệu cổ phiếu đã đăng ký.

Hàng loạt người nhà của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Lương Tài (mã chứng khoán: LUT) vừa thông báo đã thoái vốn thành công. Cụ thể:

Ông Bùi Đình Hải là em ruột ông Bùi Đình Hưng (Chủ tịch HĐQT LUT) đã bán thành công toàn bộ 1.351.500 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 9,03% đang nắm giữ. Giao dịch thực hiện từ 11/2 đến 11/3/2022.

Bà Vũ Thị Thứ là vợ ông Bùi Đình Hưng (Chủ tịch HĐQT LUT) đã bán thành công toàn bộ 2.806.100 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 18,76%. Giao dịch thực hiện từ 11/2 đến 11/3/2022.

Trước đó, người nhà của ông Bùi Đình Hưng gồm cả em ruột, vợ, con, em dâu đều đăng ký bán toàn bộ lượng cổ phiếu LUT đang sở hữu.  Như vậy là, gia đình Chủ tịch HĐQT LUT đã "nhả" khoảng 30% vốn điều lệ của LUT. Hiện, chưa rõ liệu LUT có cổ đông lớn mới hay không.

https://cafef.vn/nguoi-nha-chu-tich-hdqt-xay-dung-luong-tai-lut-da-hoan-tat-thoai-von-gan-30-von-20220317174827211.chn

Thạch Lâm

Theo Nhịp sống kinh tế