Giao thương

Bảng phân bổ token nomic

Với tổng cung là 290.000.000 PAYZCOIN, chúng tôi sẽ phân bổ dựa vào hệ sinh thái có sẵn với: 1.Dùng để phát triển Công nghệ: 2% 2. Hệ sinh thái: : 8% 3. Marketing : 20% 4. Công ty : 6% 5. Công khai lưu...