Giao thương

Ký kết hợp tác song phương Việt Nam – Hàn Quốc giữa Liên Minh Group Đà Lạt, Việt Nam và đối tác Hàn Quốc

Từ ngày 19-21/4/2023, Liên Minh Group Đà Lạt, Việt Nam đã có chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc theo lời mời của các đối tác.