Doanh nhân

LÊ DÂN VN - “Xây tổ ấm cho mọi người, an cư, lập nghiệp”

Trong thế giới bất động sản không ngừng phát triển, có những cá nhân nổi bật nhờ khả năng lãnh đạo đặc biệt, ý tưởng đổi mới và tác động sâu sắc đến ngành. Một trong những người đã luôn nỗ lực, cống hiến, vươn tới thành công trong ngành là anh Lê Dân.