Diễn đàn

Khoa Thanh nhạc - Trường đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội: Không ngừng đổi mới để phát triển

Sáng ngày 28/9/2023, tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Khoa Thanh nhạc đã tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo thanh nhạc trong giai đoạn hiện nay”.